Welkom bij het Breinbureau!

Onderwijs en Adviestrainingen

Het Breinbureau geeft advies en ondersteuning aan pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Zowel op school als thuis. Hierbij nemen we inzichten in de werking van het brein als uitgangspunt. We maken een vertaalslag van de meest recente wetenschappelijke hersenonderzoeken naar de praktijk: het brein is namelijk altijd in ontwikkeling!

Daarnaast stimuleert en vergroot het Breinbureau de ontwikkelingsmogelijkheden van individuele kinderen. Scholen die werken aan een gezonder leer- en leefklimaat op school, helpt het Breinbureau met advies op maat en begeleidingstrajecten. Je kunt bij het Breinbureau ook terecht voor studiedagen, workshops, trainingen, ouderavonden, coaching en consultatie. Van alle trainingen of workshops wordt een handout meegegeven. Daarin staan de meeste tips die zijn langsgekomen nog eens op een rijtje. Wie dat wil kan aan de workshop een coachingstraject verbinden.