Aanbod Breinbureau

Babybrein

Steeds meer hersenonderzoek richt zich op de eerste levensjaren van een kind. Niet voor niks, want in die eerste 1000 dagen van een kinderleven legt het brein een goede basis voor verdere ontwikkeling. De kwaliteit hiervan is sterk afhankelijk van de omgeving waarin de baby opgroeit. In deze workshop leren (aanstaande) ouders en pedagogisch medewerkers hoe zij een liefdevolle, stabiele, veilige en stimulerende omgeving voor baby´s kunnen creëren.

Inhoud van de workshop

 • Voor de geboorte al zorgen voor het babybrein
 • Zorgen voor een goede hechting
 • Zorgen voor een uitdagende omgeving (zintuiglijke-, sociaal-emotionele- en taalontwikkeling)
 • Zorgen voor jezelf!

Wil je meer weten over deze workshop,
neem dan contact met ons op.

Peuter- en Kleuterbrein

De peuter- en kleuterleeftijd is een enorm interessante periode waarin het kind ontdekt dat het invloed heeft op de omgeving. Ook het brein is in deze periode volop in ontwikkeling. Als je de werking van het peuter- en kleuterbrein een beetje kent, begrijp je beter hoe jonge kinderen leren en denken.

Inhoud van de workshop

 • Peuterpuberteit
 • Zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • Invloed van hormonen
 • Leren en bewegen

Wil je meer weten over deze workshop,
neem dan contact met ons op.

Puberbrein

De puberteit is een turbulente periode voor de puber zelf én voor de opvoeders. Neurale en hormonale veranderingen zorgen ervoor dat pubers op zoek gaan naar grenzen. Ze maken zich meer los  van hun ouders, vrienden worden belangrijker en ze gaan op zoek naar hun eigen identiteit. Dit vraagt van opvoeders en pedagogisch medewerkers  soms een andere manier om de puber te bereiken.

Inhoud van de workshop

 • Overstap PO naar VO
 • Verklaring pubergedrag vanuit het brein en de hormonen
 • Zelf leren aansturen van eigen gedrag
 • Groepsdruk en verslavingen (mobiel, alcohol, roken)
 • Pubers en leren

Wil je meer weten over deze workshop,
neem dan contact met ons op.

Seniorenbrein

Deze workshop geeft inzicht in de veranderingen die er bij het ouder worden in de hersenen ontstaan. De levensstijl bepaalt mede of het brein snel veroudert of niet. Ouderdom komt met gebreken, maar sommige gebreken zijn voor een groot deel te voorkomen.

Inhoud van de workshop

 • Redenen veroudering brein
 • Vergeetachtig of dement?
 • Goed nieuws: u heeft invloed!
 • Tips voor thuis

Wil je meer weten over deze workshop,
neem dan contact met ons op.

Managers- of studentenbrein

Deze workshop is uitermate geschikt voor managers en docenten. Hoe kun je als manager je personeel zo laten functioneren dat mensen zich succesvol en gewaardeerd voelen? Hoe kun je als docent je onderwijs zodanig inrichten dat studenten gemotiveerd en succesvol leren? Hoe kun je hen ondersteunen bij het ontwikkelen van een goed zelfregulerend vermogen?

Inhoud van de workshop

 • Belang van veiligheid en relatie
 • Stressmanagement
 • Gevaren in het lokaal en op de werkplek: interferentie
 • Zelfsturing in leren en functioneren
 • Leren en ontwikkelen

Wil je meer weten over deze workshop,
neem dan contact met ons op.

Verschillen tussen Jongens en meisjes

Deze workshop gaat in op de ontwikkel- en breinverschillen tussen jongens en meisjes. Door deze inzichten leer je het gedrag van kinderen beter in perspectief te plaatsen.

Inhoud van de workshop

 • Vooroordelen of…?
 • Jongensbrein vs. meisjesbrein
 • Interactieve quiz
 • Verschillen in diverse ontwikkelingsgebieden
 • Pedagogische benadering en visie

Wil je meer weten over deze workshop,
neem dan contact met ons op.

Brein en Bewegen

Bewegen en muziek hebben een enorme invloed op de cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van kinderen. Uit onderzoek komt naar voren dat veel bewegen beter doet leren. En laten kinderen bewegen nou ook nog eens ontzettend leuk vinden!  Logisch dus dat je tijdens deze workshop niet op je stoel mag blijven zitten.

Inhoud van de workshop

 • Belang van bewegen
 • Wanneer en hoe stimuleer ik welke vaardigheid
 • Het hele brein beweegt mee
 • Verschillen tussen jongens en meisjes
 • (Les)doelen vertalen naar beweging

Wil je meer weten over deze workshop,
neem dan contact met ons op.

Brein en Leren

Dit is de meest gevraagde workshop en is een goed uitgangspunt voor eventuele vervolgworkshops. In deze workshop maak je kennis met het brein en leer je  op welke manier je goed kunt aansluiten bij de behoeften van een kind. Met toepassing van deze breinkennis gaat het begeleiden en stimuleren van de kinderen uit je groep vaak veel makkelijker. De kinderen leren sneller en onthouden de stof beter. Daarnaast is de breinkennis vooral ook erg leuk.

Inhoud van de workshop

 • Breinkennis vertalen naar de praktijk
 • Voorwaarden voor leren
 • Leerstrategieën
 • Wat werkt wel én wat juist niet?
 • Speelleeromgeving breinvriendelijk inrichten

Wil je meer weten over deze workshop,
neem dan contact met ons op.

Brein en Executieve Functies

Sommige kinderen worstelen met ogenschijnlijk simpele taken. Zoals het opstarten en afronden van een activiteit of het omgaan met emoties. Ze hebben moeite met het aansturen van hun eigen gedrag: hun nog niet goed ontwikkelde executieve functies zitten hen soms behoorlijk in de weg. Door je te verdiepen in de executieve functies, de hogere controlefuncties van de hersenen zoals doelgericht gedrag, flexibiliteit en volgehouden aandacht, ga je op een andere manierkijken naar het gedrag van kinderen. In deze workshop wordt duidelijk hoe executieve functies zich ontwikkelen en waarom ze een sleutelrol spelen in het gedrag van kinderen en hun schoolprestaties.

Inhoud van de workshop

 • Relatie EF en hersenontwikkeling
 • Herkennen en bewust worden van eigen executieve functies
 • Koppeling naar de dagelijkse praktijk
 • Bevorderen van de executieve functies

Wil je meer weten over deze workshop,
neem dan contact met ons op.

Brein en Ontdekken/Creativiteit (OOL)

Jonge kinderen zijn van nature erg nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Ze zijn daarom al op jonge leeftijd enthousiast te maken voor het oplossen van problemen op een creatieve manier. Door het stimuleren van flexibel en creatief denken gaat er voor kinderen een hele nieuwe wereld open.

Inhoud van de workshop

 • Op gang brengen van creatief denkproces
 • Stellen van de juiste vragen
 • Onderzoekend en Ontwerpend Leren
 • Cognitieve flexibiliteit

Wil je meer weten over deze workshop,
neem dan contact met ons op.

Brein en Opvoeden

Opvoeden is een grote uitdaging. Af en toe kom je in situaties terecht waarbij je het even niet meer weet. Dat is heel normaal. In het hele opvoedtraject spelen neurobiologische processen zowel bij je kind als bij jouzelf als opvoeder onbewust een belangrijke rol. Kennis van je eigen brein en dat van je kind zorgt ervoor dat je bewuster en effectiever gaat opvoeden. 

Inhoud van de workshop

 • Bestaat het ultieme ´opvoedbrein´?
 • De kracht van liefde, aandacht en geduld
 • Hechting en emotionele ondersteuning
 • Regels en straffen

Wil je meer weten over deze workshop,
neem dan contact met ons op.

Het Creatieve Brein

tekst volgt

Inhoud van de workshop

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Wil je meer weten over deze workshop,
neem dan contact met ons op.

Brein en Probleemgedrag

Probleemgedrag ontstaat veelal vanuit omgevingsinvloeden, die van invloed zijn op de capaciteiten en behoeften van het kind. In deze workshop verkennen we verschillend probleemgedrag en leren we hoe je kinderen kunt ondersteunen, zodat ze ondanks hun beperkingen toch goed kunnen functioneren in de groep.

Inhoud van de workshop

 • Drukke, teruggetrokken, agressieve
  en gevoelige kinderen
 • Relatie met het brein
 • Rol van de opvoeder
 • Signaleren en handelen

Wil je meer weten over deze workshop,
neem dan contact met ons op.

Hoogbegaafdenbrein

Hoogbegaafde kinderen hebben meestal een grotere neocortex én een fijnere, meer vertakte bedrading in de hersendelen. Daardoor kunnen ze meer doen en regelen. Over het algemeen hebben deze kinderen zichzelf geleerd vooral te vertrouwen op het cognitieve deel van het brein, waardoor er soms problemen kunnen ontstaan in hun ontwikkeling. Gelukkig gaat er ook vaak heel veel goed. Deze workshop geeft inzicht in het hoogbegaafdenbrein en tips om met deze breinverschillen om te gaan.

Inhoud van de workshop

 • Van HB babybrein tot HB puberbrein
 • Hoogbegaafd en executieve functies
 • Leerstijlen, leren en leerproblemen
 • Hooggevoeligheid
 • Kracht van creatief denken

Wil je meer weten over deze workshop,
neem dan contact met ons op.

Brein, Stress en Mindfulness (kind)

Kinderen hebben het soms erg druk in hun hoofd. Voor een korte periode is dit niet erg, maar als onrust en stress aanhouden kan dit ernstige – soms desastreuze-  gevolgen hebben voor de breinontwikkeling. In deze workshop krijg je inzicht in wat stress met een kinderbrein doet en, nog belangrijker,  hoe je hier als opvoeder mee om kunt gaan. Deze workshop wordt desgewenst samen met Esther Zuijderwijk of Bernadette Witkamp (Mindfulness trainers voor kinderen) verzorgd.

Inhoud van de workshop

 • Invloed van stress op het brein
 • Stress signaleren en handelen
 • Meldcode Kindermishandeling (optie)
 • Trauma sensitief werken
 • Stress reguleren door mindfulness

Wil je meer weten over deze workshop,
neem dan contact met ons op.

Brein, Stress en Mindfulness (volwassenen)

Als opvoeder kun je door privéomstandigheden of werkgerelateerde klachten soms behoorlijk veel stress ervaren. Stress wordt vaak veroorzaakt door de gedachte dat je geen invloed hebt op de omstandigheden. Deze workshop richt zich op de punten waar je wél invloed op hebt en geeft hierbij inzicht in hoe je brein werkt. Deze workshop wordt samen met Esther Musch (trainer en coach stressklachten) verzorgd.

Inhoud van de workshop

 • Invloed van stress op het brein
 • Stress signaleren en handelen
 • Stress reguleren door mindfulness

Wil je meer weten over deze workshop,
neem dan contact met ons op.

Gastles groep 6, 7 en 8

Hoe eerder kinderen zelf kennis maken met hun eigen breinpotentie, hoe beter. Aan de hand van proefjes, weetjes en activiteiten ontdekken de leerlingen hoe ze hun brein op een goede manier kunnen benutten. En voor de biologen in de dop: Jan kan een écht brein (nee, niet van een mens…) meenemen, om leerlingen zo eens letterlijk een kijkje te laten nemen in dit super interessante orgaan! Na afloop krijgt elke leerling een breindiploma. Gastlessen worden tegen een  gereduceerd tarief aangeboden.

Inhoud van de workshop

 • Hoe zit je brein in elkaar?
 • Hoe werkt je brein?
 • Geheugen en leren (CITO)
 • Hoe kun je je brein zo goed mogelijk gebruiken?

Wil je meer weten over deze workshop,
neem dan contact met ons op.