Adviseurs

Wie zijn zij?

Wie zij wij?

Het Breinbureau bestaat uit Jan van der Zwan, psycholoog en docent pedagogiek in Den Haag en Muriel Weltens, Gezonde Schooladviseur in Den Haag en Westland.

Jan van der Zwan

Na zijn studie ontwikkelingspsychologie heeft Jan als sociotherapeut in de kinderpsychiatrie gewerkt. Vervolgens is hij als psycholoog verbonden geweest aan Yulius, het RIAGG en een kindertehuis. Daarna heeft hij gewerkt als locatiemanager bij een kinderdagverblijf voor kinderen met gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen. Ook is hij een aantal jaren werkzaam geweest als onderwijsadviseur. Momenteel is Jan, naast zijn werkzaamheden voor het Breinbureau, verbonden aan de Haagse Hogeschool als docent bij de opleiding Pedagogiek.

Vanuit Het Breinbureau verzorgt Jan trainingen, workshops en ouderavonden over de ontwikkeling van het brein. “Samen met de pedagogisch medewerker, leerkracht, ouder of kind ga ik op zoek naar nieuwe inzichten vanuit de neurowetenschap en pedagogiek”, zegt hij. “Met als doel: een gezond kind in een gezonde leefomgeving. Dat is de reden dat ik elke dag met veel plezier mijn vak uitoefen. Ik houd ervan om goed beslagen ten ijs te komen; hiervoor verdiep ik me in vakliteratuur en zorg ik ervoor dat ik mijn opdrachten goed en nauwkeurig uitvoer. Daarnaast vind ik humor, praktijkvoorbeelden en interactie ingrediënten die een lezing, training of begeleidingstraject zo veel leuker kunnen maken. Mijn ervaring als manager en psycholoog zet ik tijdens mijn trainingen en begeleidingstrajecten vaak in om herkenbare, praktijk-gerelateerde voorbeelden te geven”.

Jan vd Zwan

Muriel Weltens

Muriel heeft als Gezonde Schooladviseur veel landelijke ervaring. Zij helpt scholen met het bevorderen van een gezond leer- en leefklimaat . Zij biedt advies op maat en begeleidingstrajecten bij het werken aan Gezonde School. Professionals die scholen ondersteunen bij de Gezonde School- aanpak krijgen een training op maat. 

‘Help mij het zelf te doen’ is het motto van Muriel. “Ik bied consultatie, training en advies op maat over de implementatie van de Gezonde School aanpak in de lokale praktijk”, zegt zij. “Zo verzorg ik trainingen aan jeugdgezondheidszorg medewerkers, collega Gezondheidsbevorderaars en buurtsportcoaches, maar ook aan docenten uit het primair en voortgezet onderwijs. Mijn trainingen zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring in het werken met de Gezonde School aanpak. Ik maak in mijn trainingen veel ruimte vrij voor uitwisseling van ervaringen”.

 Duopresentatie

Soms kan het verrassend zijn om een onderwerp vanuit een ander perspectief te bekijken of aan te vullen met voorbeelden uit de praktijk. Daarom werkt Het Breinbureau graag samen met andere experts.
Zo krijgt een studiedag nóg meer impact.