Breinvriendelijk Leren

Toegepaste breinkennis bij jonge kinderen

Als je de werking van het kinderbrein een beetje kent, begrijp je vanzelf beter hoe je leerling leert en denkt. Met deze kennis kun jij als professional Jonge Kind de kinderen nóg beter begeleiden binnen je onderwijspraktijk.

In vier bijeenkomsten zoomen we in op het kinderbrein. Aan de hand van aansprekende en praktijkgerichte voorbeelden en oefeningen leer je hoe je je leerlingen op een breinvriendelijke manier kunt begeleiden binnen verschillende ontwikkelingsgebieden.

Doel
Na het volgen van de trainingen heb je het volgende bereikt:

 • Je kent de belangrijkste breingebieden die een rol spelen bij het leren
 • Je weet hoe je de aangereikte breinprincipes op alle ontwikkelingsgebieden kunt toepassen in jouw klas
 • Je bent in staat om je onderwijs op een breinvriendelijke manier in te richten

Doelgroep
Voor pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en leerkrachten van de groepen 1,2 en 3.

Inhoud
Bijeenkomst 1:
In de eerste training leer je de belangrijkste breingebieden kennen, worden de verschillen tussen jongens en meisjes vanuit breinperspectief verklaard en wordt er stilgestaan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling.

 Bijeenkomst 2:
In bijeenkomst 2 staat het denken en leren in het kleuterbrein centraal. Nadat je kennis hebt gemaakt met de voorwaarden om tot leren te komen, krijg je informatie en tips over de wijze waarop je denkontwikkeling bij kinderen kunt stimuleren.

Bijeenkomst 3:
In bijeenkomst 3 staat aandacht en de motorische ontwikkeling centraal. Soms is het best lastig om de aandacht van je, ook nog eens motorisch onrustige, leerlingen te vangen. Met meer inzicht in aandacht en het brein lukt dit beter!

Bijeenkomst 4:
In deze laatste bijeenkomst krijg je inzicht in de invloed van het brein op de reken-, taal- en creatieve ontwikkeling. Nu ben je inmiddels een echte breinexpert Jonge Kind!

Organisatie
De bijeenkomsten worden verzorgd door Jan van der Zwan van Het Breinbureau (www.hetbreinbureau.nl).

Studiebelasting
De training bestaat uit drie bijeenkomsten van 2,5 uur. Een aanvullend coachingstraject kost 2 uur per ronde voor voorbereiding, uitvoering en nabespreking. Huiswerkopdrachten kosten ongeveer een haf uur aan voorbereiding per bijeenkomst.

Kosten
De kosten voor de bijeenkomsten zijn 350 euro per persoon. Vier bijeenkomsten en een map met praktijkopdrachten en artikelen.

Bijzonderheden
De training kan doorgang vinden bij minimaal 8 deelnemers.

Zelf doen!

Executieve functies bij jonge kinderen

Het vraagt soms veel geduld en energie van de PM-er en leerkracht om om te gaan met leerlingen die worstelen met ogenschijnlijk simpele taken. Denk bijvoorbeeld aan taken als het omgaan met emoties (zoals teleurstelling of boosheid) of het opstarten en afronden van een activiteit. De reden hiervoor is dat bij jonge kinderen de executieve functies nog volop in ontwikkeling zijn. Executieve functies zijn de functies die het mogelijk maken om rationele beslissingen te nemen, impulsen onder controle te houden en te kunnen focussen op wat belangrijk is. In deze bijeenkomsten wordt duidelijk hoe executieve functies zich ontwikkelen en waarom ze een sleutelrol spelen in het gedrag van kinderen en hun schoolprestaties. Aan de hand van de laatste inzichten en aansprekend beeldmateriaal krijg je handvatten en ideeën die je direct kunt toepassen binnen je eigen onderwijspraktijk.

Doel
Na het volgen van de trainingen heb je het volgende bereikt:

 • Je kent de verschillende executieve functies en je kunt ze in de praktijk herkennen
 • Je kent je eigen sterke en minder sterke executieve functies en kunt hierop binnen je onderwijspraktijk op anticiperen
 • Je weet welke instrumenten en activiteiten je in kunt zetten om de executieve functies bij je leerlingen te versterken

Doelgroep
Voor pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en leerkrachten van de groepen 1,2 en 3.

Inhoud
Bijeenkomst 1:
In de eerste training gaan we kort in op het belang van het herkennen van executieve functies in de onderwijspraktijk. We bespreken alle functies en je leert je eigen sterke en zwakke executieve functies kennen. Waarom dat belangrijk is hoor je in deze bijeenkomst.

 Bijeenkomst 2:
In deze bijeenkomst leer je hoe je de executieve functies kunt herkennen en welke observatieinstrumenten je in kunt zetten. Ook leer je welke activiteiten je in kunt zetten om de –voor ieder kind andere- executieve functies te versterken. Eerst ondersteunen om het vervolgens zelf te kunnen is hierbij het motto..

 Bijeenkomst 3:
In de laatste training staan je eigen observaties centraal. We bespreken samen met de andere deelnemers de door jou zelf opgenomen filmfragmenten. Daarnaast krijg je informatie over de relatie tussen de executieve functies en de diverse stoornissen.

Organisatie
De bijeenkomsten worden verzorgd door Jan van der Zwan van Het Breinbureau (www.hetbreinbureau.nl).

Studiebelasting
De training bestaat uit drie bijeenkomsten van 3 uur. Een aanvullend coachingstraject kost 2 uur per ronde voor voorbereiding, uitvoering en nabespreking. Huiswerkopdrachten kosten ongeveer een haf uur aan voorbereiding per bijeenkomst.

Kosten
De kosten voor de bijeenkomsten zijn 280 euro per persoon (inclusief een map met interessante artikelen en handvatten voor de praktijk).
Eventueel kan er nog een coachingstraject aan de training gekoppeld worden. Deze kosten 200,00 euro per ronde.

Bijzonderheden
De training kan doorgang vinden bij minimaal 8 deelnemers.

Jonge Ontdekkers

Onderzoekend en ontwerpend leren bij jonge kinderen

Peuters en kleuters zijn van nature al echte onderzoekers! Ze zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen heen: ze zijn daarom al op jonge leeftijd enthousiast te maken voor wetenschap en techniek. En dat is vaak veel leuker dan dat het klinkt! Als je jonge kinderen de gelegenheid geeft om actief te leren, ontwikkelen ze een actieve werk- en leerhouding, die hen later goed van pas komt.

In deze training krijg je inspirerende ideeën aangereikt die dicht bij de praktijk staan, zodat je samen met de kinderen op onderzoek uit kan gaan om creatieve oplossingen te vinden voor alledaagse problemen.

Doel
Na het volgen van de trainingen heb je het volgende bereikt:

 • Je kent de verschillende kaders waarbinnen je het onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) in de groep kunt toepassen
 • Je kunt het leerproces van OOL bij de kinderen door middel van passende pedagogische en didactische vaardigheden ondersteunen
 • En vooral: je ontdekt het plezier van het onderzoekend en ontwerpend leren

Doelgroep
Voor pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en leerkrachten van de groepen 1,2 en 3.

Inhoud
Bijeenkomst 1:
In de eerste training gaan we kort in op het belang van OOL, om daarna snel over te gaan naar de praktijk. Je maakt aan de hand van activerende werkvormen kennis met de verschillende kaders waarbinnen je in je klas het ontwerpend en onderzoekend leren vorm kunt geven.

Bijeenkomst 2:
In deze bijeenkomst kruip je in de huid van de peuter en kleuter en ervaar je zelf de kracht van het onderzoekend leren. De kunst van het stellen van de juiste vragen staat centraal, waarbij je leert hoe je een kleine groep kinderen optimaal kunt begeleiden op een meer coachende manier dan dat je misschien gewend bent.

Bijeenkomst 3:
In de laatste training staat de speelleeromgeving en de groepsactiviteit centraal. Je leert hoe je de onderzoekende houding kunt stimuleren door de juiste materialen op het juiste moment aan te bieden. Uitgangspunt vormt hierbij bijvoorbeeld een thema of een prentenboek.

Organisatie
De bijeenkomsten worden verzorgd door Jan van der Zwan van Het Breinbureau (www.hetbreinbureau.nl).

Studiebelasting
De training bestaat uit drie bijeenkomsten van 3 uur. Een aanvullend coachingstraject kost 2 uur per ronde voor voorbereiding, uitvoering en nabespreking. Huiswerkopdrachten kosten ongeveer een haf uur aan voorbereiding per bijeenkomst.

Kosten
De kosten voor de bijeenkomsten zijn 330 euro per persoon (inclusief een materialenkist t.w.v 50 euro; boordevol materialen om onderzoekend en ontwerpend leren stevig neer te kunnen zetten).
Eventueel kan er nog een coachingstraject aan de training gekoppeld worden. Deze kosten 200,00 euro per ronde.

Bijzonderheden
De training kan doorgang vinden bij minimaal 6 deelnemers.

Gezonde school aanpak

Wat is een Gezonde School? Hoe kun je structureel werken aan gezondheid en veiligheid op school? Gezonde leerlingen presteren immers beter. Met de Gezonde School aanpak zorgt de school voor structurele aandacht voor die gezondheidsonderwerpen, die bij de behoefte en doelgroep passen. Hoe kun jij de school hierbij helpen?

Doel
Vanuit de visie ‘niet stapelen maar vlechten’ leer je in deze training op een effectieve en planmatige manier aandacht te besteden aan gezondheidsonderwerpen die voor scholen belangrijk zijn.

Doelgroep
Deze basistraining is bedoeld voor Gezonde School coordinatoren, Gezonde School adviseurs en jeugdverpleegkundigen die scholen uit het po,vo, en mbo (gaan) adviseren en begeleiden bij de Gezonde School-aanpak.

Inhoud
Tijdens de dag krijg je actuele en verdiepende informatie aangereikt waarmee je scholen kan begeleiden om Gezonde School te worden. Na het volgen van deze training:

 • Kun je uitgangspunten, doelen en aanpak van de Gezonde School-aanpak vertalen en toepassen naar jouw eigen advieswerk;
 • Kun je draagvlak creëren binnen de school (directie, leerkrachten, ouders, leerlingen) en buiten de school (samenwerkingspartners, gemeenten);
 • Beschik je over vaardigheden om scholen vraaggericht te adviseren over de Gezonde School;
 • Ben je bekend met de verschillende instrumenten die bruikbaar zijn voor de lokale praktijk.

Organisatie
De bijeenkomsten worden verzorgd door Muriel Weltens van Het Breinbureau (www.hetbreinbureau.nl).

Studiebelasting
De training bestaat uit een dag of dagdeel.

Kosten
De trainingen worden kosteloos aangeboden door GGD GHOR Nederland en worden in mei en juni 2018 opnieuw georganiseerd. Voor meer informatie over data en mogelijkheden: muriel@hetbreinbureau.nl