Workshop brein en probleemgedrag: ‘Nee, dat dóe ik dus niet!!’

Het vraagt soms veel geduld en energie van de PM-er en leerkracht om om te gaan met sommige leerlingen. Zij stoeien met ogenschijnlijk simpele taken als het omgaan met emoties (zoals teleurstelling of boosheid) of het opstarten en afronden van een activiteit. Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen.

In deze workshop geven we je aan de hand van de laatste inzichten en aansprekend beeldmateriaal handvatten en ideeën die je direct kunt toepassen binnen je eigen onderwijspraktijk.

Tijdens de workshop krijg je onder andere antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe werkt een lerend brein?
  • Is het brein van leerlingen met ADHD, ASS of ODD anders?
  • En zo ja, hoe kan ik hier in de praktijk op inspelen?
  • Welke rol spelen de executieve functies hierbij?
  • Hoe kunnen we deze functies bij kinderen bevorderen?
  • En… welke rol speelt mijn eigen brein?

Workshop Executieve functies bij pubers: Gá nou aan je werk!

Soms vraagt het als ouder veel geduld om om te gaan met een puber! Pubers kunnen soms worstelen (en soms hebben ze er zelf juist helemaal geen last van…) met ogenschijnlijk simpele taken.

Ze hebben moeite om op tijd aan hun huiswerk te beginnen (na dít spelletje begin ik), hebben moeite om dingen te onthouden (hùh? dat heb je helemaal niet gevraagd!) of kunnen opeens zomaar uit hun dak gaan (dat begríjp je toch wel!).

Een oorzaak van dit gedrag ligt in hun puberbrein wat nog niet volledig ontwikkeld is. In deze workshop wordt duidelijk hoe executieve functies (wat zo worden deze genoemd) zich ontwikkelen en waarom ze een sleutelrol spelen in het gedrag van jongeren en hun schoolprestaties.

Tijdens de workshop krijg je onder andere antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn executieve functies?
  • Welke rol speelt de hersenontwikkeling hierbij?
  • Hoe kan ik deze functies bij mijn kind herkennen?
  • En nog belangrijker: kan ik er wat aan doen?